UNIVERSITATEA HYPERION BUCUREȘTI

FACULTATEA DE ȘTIINȚE SOCIALE, UMANISTE ȘI ALE NATURII

SPECIALIZAREA ȘTIINȚE POLITICE

DESPRE UNIVERSITATEA HYPERION

Universitatea Hyperion a fost înfiinţată în 1990 odată cu Fundaţia Universitară Hyperion, ca asociaţie cultural ştiinţifică, neguvernamentală, apolitică, de tip non-profit, cu un număr iniţial de 5 facultăţi.
În prezent, Universitatea are în structura sa 17 programe de studii de licenţă (specializări) şi 16 programe de masterat acreditate, acoperind o paletă largă de domenii și specializări în concordanță cu cerințele pieței muncii (de la științe socio-umane și arte până la cele exacte și inginerești).
Dispunând de o maximă mobilitate și flexibilitate, Universitatea Hyperion prezintă cea mai dinamică și rapidă adaptare a curriculei și metodicii la cerințele actuale și beneficiază de contribuţia didactică şi ştiinţifică a unui corp profesoral competent, alcătuit din cadre didactice şi prestigioşi oameni de ştiinţă şi cultură, specialişti în diferite ramuri ale ştiinţelor exacte şi inginereşti, ştiinţelor economice, juridice, sociale, politice şi ale comunicării, ştiinţelor educaţiei și psihologiei, ştiinţelor umaniste şi ale naturii, artelor (artele spectacolului de teatru, cinematografie şi media).

Pentru mai multe informații accesați www.hyperion.ro

Afis FSSUN

DESPRE FACULTATEA DE ȘTIINȚE SOCIALE, UMANISTE ȘI ALE NATURII

Facultatea de Ştiinţe Sociale, Umaniste și ale Naturii, în actuala denumire este stipuată în H.G. 707/2012, publicată în M.Of. nr. Nr. 525/30.07.2012 şi funcţionează în baza unui regulament propriu. Cele 8 programe de studii organizate de Facultatea de Ştiinţe Sociale, Umaniste și ale Naturii sunt prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 367/2023 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul univ. 2023-2024, publicată în M. Of. nr. 342bis/24.04.2023, respectiv:
4 programe de studii universitare de licenţă, forma de învăţământ IF: Științe politice, Geografie, Istorie, Limbă și literatură;
4 programe de studii universitare de masterat, forma de învăţământ IF: Diplomație culturală, Geopolitică, istorie și relații internaționale, Managementul mediului şi dezvoltarea durabilă,Comunicare interculturală şi traducere profesională.

Facultatea de Ştiinţe Sociale, Umaniste şi ale Naturii are misiunea de a forma specialişti cu pregătire superioară în domeniile politic, istoric, ale ştiinţelor umaniste şi ale naturii, cu reale cunoştinţe ştiinţifice, abilităţi şi deprinderi la nivelul performanţelor europene şi internaţionale şi în concordanţă cu cerinţele de pe piaţa calificărilor. De aceea, acţiunile Facultăţii de Ştiinţe Sociale, Umaniste şi ale Naturii vizează permanent încurajarea parteneriatului activ între facultate, mediul social – politic şi de afaceri, în interesul comunităţii locale şi naţionale, pentru creşterea calităţii programelor educaţionale oferite şi dezvoltarea relaţiilor internaţionale. Misiunea Facultăţii de Ştiinţe Sociale, Umaniste şi ale Naturii se încadrează în misiunea de învăţământ şi cercetare prezentată în Carta Universităţii Hyperion din Bucureşti.
Facultatea de Ştiinţe Sociale, Umaniste şi ale Naturii a Universităţii Hyperion din Bucureşti are misiunea şi totodată, responsabilitatea de a forma absolvenţi de o înaltă ţinută profesională şi morală în domeniul ştiinţelor social-politice, umaniste şi ale naturii, de a contribui la dezvoltarea vocaţiei europene a învăţământului românesc şi de a participa activ la relansarea economică, socială şi morală a societăţii româneşti. O prezentare detaliată a obiectivelor strategice se regăseşte în Planul Strategic al Facultăţii deŞtiinţe Sociale, Umaniste şi ale Naturii, pentru perioada 2020-2024.
Cu o tradiție de mai bine de 10 de ani (sub actuala denumire) şi prin preocupările în ceea ce privește succesul bazat pe performanță, Facultatea de Științe Sociale, Umaniste şi ale Naturii a câştigat an de an prestigiul academic atât prin furnizarea unei oferte educaționale de foarte bună calitate, cât şi prin adaptarea permanentă a acesteia la așteptările unor studenţi tot mai exigenți, preocupați din ce în ce mai mult de transformările iminente ale pieței muncii.
Facultatea de Ştiinţe Sociale, Umaniste şi ale Naturii răspunde nevoilor de formare pe plan regional, fiind o modalitate de satisfacere a necesităţilor existente pe piaţa locală a muncii dar şi a intereselor tinerilor din această zonă (municipiul Bucureşti, judeţele Ilfov, Giurgiu, Dâmboviţa, Ialomiţa, Călăraşi, Teleorman, Buzău, Brăila ş.a.) de a continua pregătirea profesională prin studii superioare. De asemenea, considerăm că Facultatea de Ştiinţe Sociale, Umaniste şi ale Naturii duce la consolidarea perspectivelor învăţământului superior de științe socio-umane și ale naturii la nivel regional şi contribuie la diversificarea învăţământului superior de specialitate pe plan naţional.
Deschiderea către societate și mediul de afaceri, stimularea calității procesului didactic, orientarea spre performanță prin implicarea directă și activă a studenților, implicarea acestora dar și a angajatorilor în procesul de evaluare și asigurare a calității educației, reprezintă pentru Facultatea de Științe Sociale, Umaniste şi ale Naturii esența politicii manageriale de succes.
Nu în ultimul rând, Facultatea de Ştiinţe Sociale, Umaniste şi ale Naturii dezvoltă o cercetare ştiinţifică de înalt nivel. În acest sens, Facultatea de Ştiinţe Sociale, Umaniste şi ale Naturii asigură, cu un corp didactic bine pregătit din punct de vedere profesional şi ştiinţific, formarea unor specialişti în domeniile: geografie, istorie, științe politice și litere și limbi străine, printr-o pregătire teoretică şi practică adecvată, bazată pe o vastă documentare din experienţa ţărilor cu democrații consolidate.

Pentru mai multe informații accesați https://hyperion.ro/stiinte-sociale-umaniste-si-ale-naturii

NR. CRT.

TITLU DIDACTIC, NUME, PRENUME
(FUNCȚII DIDACTICE)

SPECIALIZARE

1

Prof. univ. dr. Bahrin Dorel – 
DECAN

Politici și  stategii de securitate  comparate, Pol. Ext. și de Sec. Com., Politicile UE

2

Prof. univ. dr. doc. Gâştescu Petre

Hidrologie și oceanografie, managementul mediului   

3

Prof. univ. dr. Cristescu Ioan

Literatură universală, literatură comparată, teoria culturii                           

4

Prof. univ. dr. Tatomir Renata – 
DIRECTOR DE DEPARTAMENT

Egiptologie, istorie antică universală, arheologie, IIP

5

Prof. univ. dr. Sîrbu Otilia – 
DIRECTOR DE DEPARTAMENT

Literatură română,teoria genurilor, metode și abordări privind literatura comparată

6

Prof. univ. dr. Păun Ştefan

Istoria României în sec. XX, Relațiile internaționale ale României

7

Prof. univ. dr. Giurcă Ion

Istoria Războiului Rece, Politica externă a României

8

Prof. univ. dr. Moise Leonida

Teorii ale relațiilor internaționale, globalism și globalizare

9

Prof. univ. dr. Popescu Gheorghe

Geologie generala; Geofizică

10

Conf. univ. dr. Toma Elena –
PRODECAN

Geografie regională, demografie, mediul și ariile protejate       

11

Conf. univ. dr. Mureşanu  Ştefan – Lucian

Etnologie și folclor, antropologie culturală, cultură și civilizație română        

12

Conf. univ. dr. Căpăţână Claudia

Geografia mediului, Biogeografie, Geografia solurilor

13

Conf. univ. dr. Agache Liliana

Limba română contemporană, Comunicare scrisă/orală în limba română

14

Conf. univ. dr. Bara Mariana

Limba română contemporană, lingvistică generală

15

Conf. univ. dr. Ștef Vasile

Evaluări de mediu pentru dezvoltare durabilă

16

Conf. univ. dr. Manolache Elena

Gospodărirea terenurilor; Organizarea spaţiului geografic

17

Conf. univ. Alexandru Racu

Introducere în științe politice, Istoria ideilor politice, Teoria alegerii raționale

18

Conf. univ. dr. Niculescu Gorpin Anabella Gloria

Limba engleză contemporană, limba engleză, Comunicare scrisă/orală în limba română

19

Conf. univ. Pungă Doina

Istoria artei, Muzeologie

20

Lector univ. dr. Sion Andreea

Limbă japoneză contemporană                                         

21

Lector univ. dr. Cojocaru Dumitru

Istorie medievală universală, istoria medievală a României, Istoria Bizanţului

22

Lector univ. dr. Irina Lazăr

Geografia Europei, geografie umană, calitatea mediului

23

Lector univ.dr. Boboc Luminiţa

Geografia turismului, ecoturism, geologie generală

24

Lector univ. dr. Ciulinaru Costel

Filosofie, Filosofie politică, Studiul comparat al religiilor

25

Lector univ. dr. Samoilă Eduardt

Cartografie, topografie și fotogrametrie, geografie fizică și umană

26

Lector univ. dr. Alexe Ioana Valeria

Ştiinţele comunicării, studii de securitate, psihologie politică

27

Lector univ. dr. Grecu Florin

Stiințe politice, studii de guvernanță, instituții politice

28

Lector univ. dr. Iancu Alice

Științe politice, teorii politice feministe, construcția europeană

29

Lector univ. dr. Perţa Cosmin

Literatura română, Teoria literaturii

30

Lector univ. dr. Anghel Camelia

Literatură engleză, cultură și civilizație engleză

31

Lector univ. dr. Ciachir Nicoleta

Istorie modernă universală, paleografie și epigrafie romano-slavă

32

Lector univ. dr. Ştefănescu Marian

Istoria universală a sec XX

33

Lector univ. dr. Sandu Olga

Istoria Casei Regale

34

Lector univ. dr. Andrei Mădălina Teodora

Istoria artei; Muzeologie

35

Lector univ. dr. Cristea Andrei

Economie politică

36

Lector univ. dr. Moise Andrei

Metodica cercetării în științe politice, Sociologie politică, Democrație și democratizare

37

Lector univ. dr. Dana Constantin

Meteorologie şi climatologie

38

Lector univ. dr. Ionuţ Cojocaru

Introducere în arhivistică; Constituirea si importanţa documentelor de arhivă

39

Lector univ. dr. Daniel Vîrdol

Cartografie, topografie şi fotogrametrie

40

Lector univ. dr. Voinea Ovidiu

Managementul proiectelor culturale

41

Lector univ. dr. Achim Florin

Geografie

42

Lector univ. dr. Sorina Georgescu

Limba engleză

43

Asist. univ. dr. Drăghia Dan George

Științe Politice

44

Asist. univ. dr. Ciobotaru Alina

Limba engleză – curs practic

45

Asist. univ. dr. Cighir Anca Irina

Comunicare scrisă şi orala în limba engleză

46

Asist. univ. dr. Tămaș Monica

Limba japoneză – curs practic

SECRETARIAT:

Secretară șefă: Mihaela MĂNESCU

Secretară (interimară) facultate: Alina CIOBOTARU

SPECIALIZARE

 

TELEFON

 

E-MAIL

 

Științe Politice

 

+4 021-321.64.04;

Centrală+4 021-327.44.64/65/67

interior 104

 

stiintepolitice@hyperion.ro

 

Geografie

 

+4 021-321.64.04;

Centrală+4 021-327.44.64/65/67

interior 104

 

geografie@hyperion.ro

 

Istorie

 

+4 021-321.64.04;

Centrală+4 021-327.44.64/65/67

interior 104

 

istorie@hyperion.ro

 

Limba Română –

O Limbă Modernă (Engleză, Franceză, Japoneză)

 

+4 021-321.64.04;

Centrală+4 021-327.44.64/65/67

interior 104

 

litere@hyperion.ro

 

DESCHIDEREA ANULUI UNIVERSITAR 2023-2024 - FSSUN - 4 OCTOMBRIE 2023

© 2023 Universitatea Hyperion din București
 Facultatea de Științe Sociale, Umaniste și ale Naturii – Specializarea Științe Politice